Laging Pamilya’t Kaibigan ang Puno’t Dulo: “Huling Hiling ni Darling” at “Fangirl” ng VLF15

ni Marren Araña Adan

▶︎ Maituturing ang dalawang dulang kabilang sa Set A ng Virgin Labfest15 na “Huling Hiling ni Darling” at “Fangirl” bilang meditasyon sa dinamiko ng pamilyang Pilipino at pagkakaibigan: sa kung paanong kawayang susuraysuray ang tao sa pagbayo ng karamdaman, sariling mga paghahangad at pangangarap, at salungatan sa relasyong materyal ngunit nananatiling punong nakatanim sa pamilya o kahit man sa relasyong umiigpaw sa lukso ng dugo.


Bumabangka sa arketipal na “Mother knows best” ang karakter na Mama (Sherry Lara) sa “Huling Hiling ni Darling” (Sa direksyon ni Ricardo Magno at panulat ni Raymund Barcelon). Parang mga planetang umiinog ang mga karakter sa na-comatose na anak ni Mama (Maaari ring iugnay sa tulang “The Glass” ni Sharon Olds) habang pinagtatalunan ang “pagtawid sa kabilang-buhay” ng nakaratay na anak/kapatid/asawa.


Itinatanghal din ng dula na ang pagmamahal ng isang kapamilya ay parehong mukha ng pagbitiw o pagpaparaya at pagkapit.


Habang desidido na ang manugang ni Mama na si Abet (Renante Bustamante) na magpaalam sa asawa, hinding-hindi naman bibitiw sa anak si Mama na siyang higit na nakakikilala rito. Ipinapakita naman sa pamamagitan ng karakter ni Susan (Skyzx Labastilla) ang mga personal na problema na hindi nabe-verbalize o napag-uusapan, tipikal sa isang pamilyang Pilipino.


Sa dula, nagkaroon ng kanya-kanyang pagmumuni ang mga karakter sa nakaratay na pasyente na siyang nagbunyag sa mga tipikal na salimuot sa loob ng tahanan bilang lunan din ng relasyong sosyo-ekonomikal. Sa pagtatapos ng naratibo ni Barcelon, tila ibinubunyag ng kuwento ang eksistensyal na katotohan sa kung sino ang laging may-hawak sa desisyong bumitiw o kumapit sa buhay.

Maaaring ituring na parodiya ng K-pop fandom ang “Fangirl” (Sa direksyon ni Charles Yee at panulat ni Herlyn Alegre) at bagaman ang pagmamalabis lamang ay nasa aspektong pag-arte, masusi ang mga detalye nitong naglalahad sa tipikal na mga aktibidad at posibilidad ng pagpa-fangirl (almost a live on-stage documentary!).


Alinsabay na pinagbubuklod at pinaghihiwalay ang tatlong karakter ng iisang anyo ng pagkonsumo. Ipinapakita ng dula kung paanong lifeblood din ng kapitalismo ang fantasia ng mga gitnang-uri. Basta’t ang ibinebentang produkto o serbisyo’y nakahuhumaling sa kiliti ng tao, laging nagwawagi ang kapitalista sa malayang pagdikta ng kanilang tubo.


Sa huli’y naisalba ng mga karakter ang kanilang personal na relasyon bilang magkakaibigan ngunit nagpa-ubaya pa rin sa pagkonsumong nililikha ng kapitalismong bumabangka sa pop culture at gumagatas sa fan-based communities.


Lunan ang dalawang dula kung paanong pinalalabo ng mga aspektong sosyo-ekonomiko at kolektibong gawi ang relasyon ng mga tao. Kung laging pipiliing mahimasmasan, patuloy pa ring makababalik sa pagkilala sa sariling pag-iral at ang kaakibat nitong pakikipagkapwa-tao. ***


Si Marren Araña ay isang ESL editor at researcher.